pon. - so.: 9:00 – 17:00
Brak komentarzy

Czy można wypowiedzieć umowę najmu na czas oznaczony?

Umowę najmu zawrzeć można na czas nieoznaczony i oznaczony. W przypadku umowy na czas nieoznaczony wypowiedzieć ją można znacznie prościej: z zachowaniem terminów umownych, a gdy nie zostały określone z zachowaniem terminów ustawowych (art. 673. § 1 k.c.). Co w sytuacji zawarcia umowy na czas oznaczony?

Po raz kolejny sięgamy do kodeksu cywilnego. Zwróćmy uwagę na art. 673. § 3:

Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

Zatem niezbędne jest zawarcie odpowiedniej klauzuli umownej, aby moc wypowiedzieć umowę najmu na czas oznaczony. Jak powinna wyglądać taka klauzula? Najprostszym sposobem będzie określenie konkretnych przyczyn i zapisanie ich w umowie. Można również posłużyć się określeniem ,,z powodu ważnych przyczyn’’, jednak może być interpretowane przez strony w różny sposób i w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, ostateczną decyzję będzie musiał podjąć Sąd.

Możliwość komentowania jest wyłączona.