pon. - so.: 9:00 – 17:00
Brak komentarzy

Czy niezbędna jest zgoda pozostałych właścicieli na wynajem?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w kodeksie cywilnym. Współwłasność w częściach ułamkowych uregulowana jest w art. 195-221.

Należy pamiętać o tym, ze współwłaściciele posiadają dany ułamek rzeczy wspólnej, ale nie są oni wyłącznymi właścicielami wskazanej części nieruchomości. Zatem żadnemu współwłaścicielowi nie przysługuje wyłączne prawo do konkretnego lokalu.

Jaka jest wobec tego odpowiedź na nasze pytanie? Przyjrzyjmy się bliżej art. 206 k.c.:

Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Zgodnie z powyższym, każdy ze współwłaścicieli uprawniony jest do korzystania z rzeczy w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Korzystanie można rozumieć na różne sposoby. Jest to przede wszystkim zamieszkiwanie lokalu mieszkalnego, może to być również prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku lokalu użytkowego, ale także wynajęcie go osobie trzeciej.

Zatem prawnie dopuszczalne jest wynajęcie odrębnego lokalu tylko przez jednego współwłaściciela bez zgody innych współwłaścicieli. Należy jednak pamiętać o tym, że pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.