pon. - so.: 9:00 – 17:00

Biuro stosuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych.  Współpracę rozpoczynamy od podpisania umowy, która szczegółowo określa zasady przestrzegane przez obie strony – Klienta i Pośrednika. Dokument zawiera istotne informacje, tj. parametry lokalu, zakres pracy Pośrednika czy wysokość prowizji. Dzięki doskonałej znajomości lokalnego rynku poszukujemy mieszkania, które najlepiej spełnia wymogi określone przez Klienta. W dogodnych dla Klienta godzinach organizujemy spotkania ze sprzedającym i oględziny nieruchomości. Pomagamy również w negocjacji ceny oraz przygotowaniu dokumentów niezbędnych do umowy. Gwarantujemy pełną obsługę prawną oraz notarialną.

Nie. Nie ma problemu w zrobieniu tego drogą telefoniczną lub mailową. Umowa pośrednictwa jest wówczas podpisywana w trakcie oględzin nieruchomości.

Tak. Obowiązek ten nałożony został przez polskie prawo, w szczególności przez Ustawę o Gospodarce Nieruchomościami (Dz. U.1997 nr 115 poz.741).

Umowa pośrednictwa zawierana jest na czas nieokreślony. Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym momencie, o ile nie jest to sprzeczne z treścią umowy. Jeśli żadna ze stron nie odstąpi od umowy, wówczas wygasa ona automatycznie w momencie doprowadzenia do transakcji (kupna lub sprzedaży).

Prowizja ustalana jest jako procent od ceny nieruchomości i zawsze zostaje ona zapisana na umowie pośrednictwa.

Nasze Biuro formułuje umowy w taki sposób, by Klient płacił pełna prowizjęwtedy, gdy doprowadzimy do zawarcia przez niego transakcji. W praktyce oznacza to, że Klient płaci nam prowizję w tym samym momencie, w którym otrzymuje pieniądze od kupującego. Jeśli to Klient on jest kupującym, płaci w momencie, gdy ma już zabezpieczoną transakcję (zawarł już umowę i jest pewne, że kupi daną nieruchomość – osiągnął swój cel).
Natomiast płatność części prowizji następuje w sytuacji, gdy pomimo naszych starań i działań do transakcji nie dochodzi. Następuje moment kiedy okres obowiązywania umowy dobiega końca lub wypowiada umowę w trakcie jej trwania – Klient rozlicza się z nami, płacąc za naszą pracę.

Jak najbardziej. W imieniu Klienta prowadzimy negocjacje ze sprzedającym i pomagamy w ustaleniu końcowej ceny mieszkania.

  • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (akt notarialny nabycia, odpis z księgi wieczystej, przydział lokalu ze spółdzielni, postanowienie sądu o nabyciu spadku)
  • dowód osobisty
  • przydatna będzie również dokumentacja techniczna budynku lub lokalu (np. projekt budowlany), w przypadku działki- mapa geodezyjna i zaświadczenie z urzędu gminy o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  • podatek od czynności cywilno-prawnych,
  • taksa notarialna i opłaty za wypisy z aktu notarialnego,
  • opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej i ewentualnych hipotek w przypadku zakupu na kredyt.